รู้มั๊ย โครงสร้างเหล็กดีกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างไร

รู้มั๊ย โครงสร้างเหล็กดีกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างไร

รู้มั๊ย โครงสร้างเหล็กดีกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างไร

Blog Articleรู้มั๊ย โครงสร้างเหล็กดีกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างไรเหตุผลหลักที่งานก่อสร้างนิยมออกแบบเป็นโครงสร้างเหล็กมากกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก1. ความรวดเร็วในการก่อสร้าง: โครงสร้างเหล็กสามารถประกอบได้เร็วกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลดและควบคุมค่าแรงคนงานได้มากกว่า เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการขยายสาขาอย่างรวดเร็ว2. ความยืดหยุ่น: โครงสร้างเหล็กสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย เหมาะกับการรองรับการขยายพื้นที่หรือเปลี่ยนแปลงการใช้งานในอนาคต3. น้ำหนักเบา: โครงสร้างเหล็กมีน้ำหนักเบากว่าคอนรีตเสริมเหล็ก ช่วยลดภาระการรับน้ำหนักของโครงสร้างฐานราก เหมาะกับพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการรับน้ำหนัก4. ความแข็งแรง: โครงสร้างเหล็กมีความแข็งแรงสูง ทนทานต่อแรงดึง แรงอัด และแรงกระแทก เหมาะกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ5. ออกแบบได้หลากหลาย: โครงสร้างเหล็กสามารถออกแบบได้หลากหลายรูปทรง เหมาะกับการออกแบบอาคารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ6. นำกลับมาใช้ซ้ำได้: โครงสร้างเหล็กสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้อจำกัด:ㆍโครงสร้างเหล็กมีราคาสูงกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กㆍ โครงสร้างเหล็กมีความไวต่อความร้อนและความชื้นต้องการการดูแลป้องกันที่เหมาะสมㆍการชื่อมเหล็กต้องอาศัยช่างที่มีความชำนาญจึงทำให้ต้นทุนค่าแรงคนงานสูงกว่างานก่อสร้างในหมวด คสล.สรุปโครงสร้างเหล็กเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับงานก่อสร้างประเภทร้านค้าเฟรนไซส์ที่มีรูปแบบการก่อสร้างคล้ายกันและต้องการสร้างด้วยความรวดเร็ว เช่น 7-11, Amazon ,CJ และร้านซักรีด ฯ ที่ต้องการความรวดเร็ว ยืดหยุ่น แข็งแรง สวยงาม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แม้จะมีราคาสูงกว่าคอนรีตเสริมเหล็ก แต่ข้อดีของโครงสร้างเหล็กคุ้มค่ากับการลงทุน 

เหล็ก

Report this page